Ta strona wykorzystuje pliki cookies w czasie jej przeglądania. Czytając naszą stronę zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zebrane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Informacja o cookies

Streszczenie Projektu
 
- opisuje zjawisko przemieszczania się ludności w Europie i jego wpływ na społeczność lokalną;
- bada zachowania społeczne a szczególnie postawy tolerancji wobec nowoprzybyłych;
- obejmuje uświadomienie problemów wielokulturowości w kontekście europejskim,jak zmiany struktury społeczeństw, przejmowanie zwyczajów, szybka komunikacja , zmiany miejsca pobytu i pracy;
- dotyczy wszystkich członków społeczności szkolnej ( uczniowie, nauczyciele, rodzice );
- zapoznaje ze współżyciem w lokalnych społecznościach w celu wykorzenienia postaw rasistowskich i ksenofobicznych;
- wypracowuje nowe postawy aktywnego reagowania oraz metody rozwiązywania konfliktów związanych z kulturową integracją;
- zapoznaje z badaniami PISA, "Zielona Księga" [SEC(2008)2173] oraz innymi dokumentami Unii Europejskiej dotyczącymi migracji ludności;
- aktywizuje uczniów, którzy potwierdzają różnorodność kulturową i społeczną istniejącą w naszych społecznościach i naszych szkołach;
- promuje prawa człowieka jako wspólnej postawy dla pokojowego współżycia;
- przynosi długoterminową zmianę świadomości oraz korzyść w dorosłym życiu uczniów;
- inspiruje uczniów i nauczycieli do nowych sposobów współpracy w obrębie szkoły, regionu, jak również szkół partnerskich;
- wykorzystuje pozyskane środki finansowe dla ułatwienia uczniom dotarcia do innych kultur i innych krajów oraz specyficznych realcji różnych grup narodowościowych;
- nawiązuje kontakty z regionami  europejskimi o podobnej specyfice;
- przybliża kontakty z grupami narodowościowymi żyjącymi obok nas, a jednak inaczej;
- włącza w działanie wiele szkół z naszego regionu.