Ta strona wykorzystuje pliki cookies w czasie jej przeglądania. Czytając naszą stronę zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zebrane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Informacja o cookies

Zadania do realizacji:

- Utworzenie we wszystkich językach partnerów słowniczka słów kluczowych tematu projektu w celu uniknięcia problemów komunikacyjnych oraz ustalenie różnic i podobieństw w rozumieniu tych terminów

-  Utworzenie wspólnej strony internetowej do przesyłania i gromadzenia projektów tekstowych (biblioteka w sieci, wirtualna biblioteka)

- Realizacja projektu w formie e-projekt

- Stosowanie przez uczniów i nauczycieli podczas realizacji celów projektu metod pracy, takich jak: badanie, wyszukiwanie, porównywanie, opisywanie, wnioskowanie

- Przesyłanie każdego znaczącego rezultatu, odnoszącego się do celów projektu, innym partnerom i publikowanie go na własnych stronach internetowych i na specjalnej stronie Comeniusa z możliwością rozmowy na chacie dla wszystkich uczniów i nauczycieli zaangażowanych przy projekcie

-Zaplanowanie i przygotowanie przez szkołę-gospodarza spotkania w celu prezentacji własnej realizacji projektu i wyników pracy nad zadaniami docelowymi

- Rozwijanie kompetencji takich jak znajomość języków obcych czy posługiwanie się technologiami informacyjnymi, w celu pełnego zaangażowania partnerów i efektywnej komunikacji

- Stwarzanie wirtualnej klasy w celu komunikacji i wymiany wypracowanych rezultatów

- Produkcja filmu oraz prezentacji (Power Point) na temat działań i spotkań

- Badanie zakresu społecznych postaw, w tym:

a) obyczajowości zachowań społecznych, czyli specyficznych form, np. otwartość lub izolacja w obyczajach sąsiedzkich 

b) huczności zachowań czy powściągliwości w swoim gronie oraz odbioru tych zachowań przez innych współobywateli

c) sposobów utrzymywania swoich domostw, osiedli, dzielnic

d) włączania się w życie społeczne

e) tendencji do tworzenia mniejszości narodowych lub do asymilacji.

W szczególności partnerzy realizować będą zadania:

- Polska - koordynowanie projektu, koordynowanie tworzenia wspólnej strony internetowej przez uczniów, monitorowanie prawidłowego przebiegu projektu;

- Niemcy - opracowanie tematu dotyczącego wpływu rodziny na zachowanie ucznia - migranta w szkole;

- Hiszpania - opracowanie tematu dotyczącego wpływu kultury migrantów na proces asymilacji w nowej społeczności;

- Turcja - opracowanie tematu dotyczącego budowania lub przebudowywania uczniowskiej sieci relacji społecznych, zbieranie dzienników, wspomnień lub historii emigrantów i imigrantów;